Kærbygård er et botilbud på Bornholm for borgere med nedsat funktionsevne

​​Kærbygård er en privat socialøkonomisk virksomhed (RSV), som driver bosted for psykisk udviklingshæmmede borgere med særlige behov.

​Kærbygård modtager borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser såsom svær autisme eller hjerneskade, og med sociale problemstillinger som fx udadreagerende og voldelig adfærd.

Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt og udviklende miljø med vægt på værdighed og medbestemmelse.​

​​Kærbygård har samlet særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter, hvor behovene i de enkelte tilbud løbende kan tilpasses i en driftsøkonomisk hensigtsmæssig ramme.

Kærbygård er godkendt i forhold til §107, §108 og §66, hvilket gælder fleksibelt for alle pladser.

​Vi lægger vægt på dokumentation af vores arbejde med ICF ( International Classification of Functioning, Disability and Health) som omdrejningspunkt.​

Kontakt os og hør mere på 56 93 13 12 eller klik her.

Virksomhed

​​Kærbygård ApS

​CVR: 35392602

adresse

​Plantagevej 5 A

3700 Rønne​

Kontakt

Tlf: 56 93 13 12

​kontakt@kaerbygaard.dk​